Dins d'aquest espai web; desglossarem totes les diverses varietats de vegetació que ens podem trobar dins el nostre municipi.

Aquestes varietats de vegetació estan relacionades amb el tipus de sol i les variacions climàtiques.

El nostre municipi té un clima mediterrani i ubicat dins del pis bioclimàtic Mediterrani, que junt amb l'aïllament del mar per la serralada litoral, afavoreix un cert grau de continentalitat.

Aquestes condicions climàtiques comporten unes inversions tèrmiques durant els mesos d'hivern, que accentuen les temperatures mínimes i afavoreixen la presència de boires.

Els estius són secs, amb nits d'un grau d'humitat molt elevat, i els hiverns plujosos.

Aquest clima temperat i humit és molt favorable per la diversitat de vegetació que podem observar el nostre municipi.

ÍNDEX D'ESPÈCIES.

 

ARBRES D'INTERÈS LOCAL.

ELS LIQUENS DE VILOBÍ D'ONYAR

 

ELS BRIÒFITS I LES MOLSES

 

LES COMUNITATS DE VEGETACIÓ DEL MUNICIPI.

 

ENLLAÇOS EXTERNS