La flora del municipi de Vilobí d'onyar

Dins d’aquest espai web; anirem desglosan totes les diverses varietats de vegetació que ens podem trobar dins el nostre municipi.

Aquestes varietats de vegetació estan relacionades amb el tipus de sol i les variacions climàtiques.

El nostre municipi té un clima mediterrani i este ubicat dins del pis bioclimàtic mesomeditarrani, que junt amb l'aillament del mar per la serralada litoral, afavoreix un cert grau de continentalitat.

Aquestes condicions geoclimatiques comporten unes inversions tèrmiques durant els mesos d’hivern, que accentuen les temperatures minimes i afavoreixen la presencia de boires.

Els estius son secs, amb nits d'un grau d'humitat molt elevat, i els hiverns son plujosos.

Aquest clima temperat i humit és molt favorable per la diversitat de vegetació que podem observar el nostre municipi.